سه شنبه ۱۳۸۶/۰۸/۲۹

سرود ملی کشورها

شعر سرود جمهوری اسلامی ایران که با مدت زمان اجرای آن ۵۹ ثانیه است به این قرار است:

«سَر زَد از اُفُق

مِهرِ خاوران

فروغِ دیده‌ٔ حق باوران

بهمن، فَرِّ ایمانِ ماست

پیامت ای امام

استقلال، آزادی، نقشِ جانِ ماست

شهیدان، پیچیده در گوش زمانْ فریادتان

پاینده مانی و جاودان

جمهوری اسلامی ایران»

پیش از سال ۱۳۷۱ سرود ملی ایران  به این ترتیب بود:

«شُد جمهوری اسلامی به پا

که هم دین دهد هم دنیا به ما

یاریگر ما دست خداست

ما را در این نبرد او رهنماست

از انقلاب ایران دِگر

کاخ ستم گشته زیر و زِبَر

تصویر آینده ما، نقش مراد ماست

شور سلحشوری ما، ایمان و اتحاد ماست

شام سیاه سختی گذشت

خورشید بخت ما تابنده گشت

در صحنه قرآن جاودان

پاینده باد نام ایران»


سرود ملی رژیم اسراییل

 

As long as deep in the heart,            از صميم قلب

The soul of a Jew yearns,                روح يک يهودي مشتاق است

And towards the East                      و به سمت شرق

An eye looks to Zion,                      چشمي به صهيون مي نگرد

Our hope is not yet lost,                  اميدما هنوز از بين نرفته است

The hope of two thousand years,     اميدی دو هزار ساله

To be a free people in our land,       تا مردماني آزاد در سرزمين خودمان باشيم

The land of Zion and Jerusalem.      سرزمين صهيون و اورشليم


سرود ملی کشور افغانستان

این کشور افغانستان است این عزت هر افغان است
میهن صلح، جایگاه شمشیر هر فرزندش قهرمان است
این کشور میهن همه است از بلوچ، از ازبکها
از پشتون، هزاره‌ها از ترکمن و تاجیکها
هم عرب و گوجرها پامیری، نورستانیها
براهویی است و قزلباش هم ایماق و پشه‌ئیان
این کشور همیشه تابان خواهد بود مثل آفتاب در آسمان کبود
در سینهٔ آسیا مثل قلب جاویدان
نام حق است ما را رهبر می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر


 سرود ملی کشور فرانسه

فرزندان میهن بپاخیزید،

روز شکوه و سرفرازی رسیده است.

ستم، چشم در چشم ما،

بیرق خونین‌اش را افراشته.

به آوایی که از دشت‌ها می‌آید گوش سپار،

نعرهٔ این سربازان هراس آور را می‌شنوی؟

می‌آیند که به میان شما بتازند،

تا گلوی پسران، همسرانتان و دوستانتان را بِبُرند.

(همسرایی)

سلاح برگیرید! شهروندان!

گُردان‌ها شکل دهید!

قدم رو، به پیش!

بگذار تا خون پلشت دشمنانمان،

شیارهای دشت‌هایمان را سیراب سازد.

بند دوم

چه می‌‌خواهند این اُردوی بردگان؟

این بردگانِ خائنان و شاهانِ توطئه‌گر؟

برای کیست این زنجیرهای شرم،

این آهنینه‌های پیش آماده؟

فرانسه، برای ماست، آوَخ! چه وقاحتی!

کدام روش، کدام راه را باید پیش گرفت؟

ماییم آنکه آنها جرات سوداپروری درباره‌مان را یافته‌اند،

تا به بردگی دیرین بازمان گردانند!

(همسرایی)

بند سوم

چه! این دارودستهٔ بیگانه،

قانون‌گذار دادگاه ما شوند!

چه! این جماعت مزدور،

پسران رزم‌آور ما را تکه تکه کنند!

خدای بزرگ! دست در زنجیر،

پیشانی ما زیر یوغ خم خواهد شد.

و خودکامگانِ پست، خود را

سرورانِ سرنوشت خواهند یافت.

(همسرایی)

بند چهارم

بترسید! ای خائنان و ظالمان،

ای مایهٔ شرم همه مردان نیک،

بترسید! نقشه‌های پدرکُشی‌تان

جزا داده خواهند شد.

ما همه سربازانیم به کارزار شما،

اگر دلاوران جوان ما بر خاک اُفتند،

فرانسه قهرمانانی نو خواهد زاد،

آمادهٔ پیوستن به کارزار با شما.

(همسرایی)

بند پنجم

مردان فرانسوی، چو جنگجویان فداکار،

آماجِ یورشِ شما را تاب می‌آورند و نگه‌می‌دارند،

این بیچارگان فریب‌دیده را می‌بخشند،

چرا که اکنون پشیمانند که بر ما تیغ کشیده‌اند.

اما بخششی نیست برای آن ظالمان خونخوار،

همدستان بوئیل،

که چون دَد، بیرحمانه،

زهدان مادرانمان را دریدند.

(همسرایی)

بند ششم

عشقِ مقدسِ میهن،

سپاه دادگیر ما را رهبر خواهد بود.

آزادی، آزادی گرانقدر،

پایدار همراه پشتیبانان‌ات بمان،

در لوای درفش‌ ما، بگذار پیروزی

شتاب کند و با صدای مردانه‌اش بانگ بردارد،

تا دشمنانت، نَفَس به شماره‌افتاده و در دم مرگ،

پیروزی تو و شکوهِ ما را ببینند!

(همسرایی)

بند هفتم

اینک گاه خدمت به میهن است.

وقتی پدرانمان دیگر نیستند،

باید خاکستر آنان را در یابیم،

و نشان‌های فضیلت‌شان را.

بیش از آن که به نجات یافتن خود خوش باشیم،

بر به تابوت خُفتن آنان رَشک می‌بریم.

باید این افتخار بلندمرتبه را داشته باشیم

که به خونخواهی آنان برخیزیم یا به آنها بپیوندیم.

(همسرایی)

 


سرود ملی کشور عراق

میهن من، میهن من!

درخشش و زیبایی

سرافرازی و نیکی

در کوه و دشت توست!

زندگی و رستگاری

شادکامی و امید

در آسمان توست!

آیا روزی خواهد رسید که‌ ببینم تو را

در صلح و آسایش؟

و در رفاه و پیشرفت؟!

آیا خواهم دید تو را

در اوج آسمان‌ها

آنقدر که‌ به‌ ستارگان برسی؟!

میهن من، میهن من!

فرزندان تو خستگی‌ناپذیرند

آرمانشان یا استقلال توست

ویا اینکه‌ بمیرند و زنده‌ نباشند!

ما شربت مرگ را خواهیم نوشید

اما هرگز برده‌ دشمنان خود نخواهیم شد.

ما به‌ یقین نمیخواهیم

ذلت و خواری ابدی را

و نه‌ زندگی مالآمال از سیه‌روزی را

ما چیزی را نمیخواهیم

جز اینکه‌ عظمت و شکوهمان را بازگردانیم

میهن من، میهن من!

شمشیر و قلم نماد و مظهر ماست

و نه‌ نزاع‌ و اختلافات!

افتخار و پیمان ما

و خدمتی که‌ به‌ انجام برسانیم

ما را به‌ تکاپو وا میدارد!

افتخار ما

دلیلی شرافتمندانه‌ است

و پرچمی برافراشته‌

ای که‌ تو همه‌ نیکی هستی!

بر بلندمرتبگی تو

و چیرگی‌ بر دشمنانت

میهن من، میهن من!


سرود ملی لبنان

«همه‌ ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!

چشم عصور به‌ شمشیر و قلم ما رشک می‌برد.

کوهستان و فراز و نشیب‌های میهن‌، مردانمان را تنومند و بیباک بار می‌آورد.

کردار و گفتار ما در راه رسیدن به‌ کمال است.

همه‌ ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!

همه‌ ما برای میهن!

پیر و جوان ما در انتظار فراخوان وطن است!

و در روز مبادا همچون شیر غرانند.

قلب شرقمان برای همیشه‌ لبنان است

پروردگار برای ابد آن را محفوظ نگه‌دارد.

همه‌ ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!

همه‌ ما برای میهن!

دریا و زمینش گوهر مشرق زمین‌اند.

کردار نیکش از شمال به‌ جنوب زمین را فراگرفته‌است.

نام آن افتخارش بوده‌است از روز ازل؛

نماد جاودانگی (سرو لبنان) افتخارش است.

همه‌ ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!

همه‌ ما برای میهن!»


 

 

نوشته شده توسط محمد رفیعی در ۲۳:۵۳ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •